Garantie en klachten

 1. Boutique Trukado besteed erg veel aandacht aan het verpakken en verzenden van haar producten. Elke zending word geregistreerd en visueel vastgelegd voordat deze word verzonden. Indien uw bestelling wordt ontvangen in een beschadigde verpakking, verzoeken wij u per ommegaande(binnen 24 uur na ontvangst) foto's van de ongeopende verpakking  te mailen aan [email protected]. Ook indien het product beschadigd wordt ontvangen, verzoeken wij u per ommegaande (binnen 24 uur na ontvangst) foto's hiervan te sturen aan [email protected].
  Boutique Trukado beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  Overige klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Boutique Trukado, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 2. In het algemeen geldt alleen op producten in de categorie lederwaren een garantietermijn van 1 jaar . Normale gebruiksslijtage, zoals krassen of kleine beschadigingen, ritsen en sluitingen en het soepeler worden of uitrekken van het leer vallen niet onder de garantie. Deze slijtage hoort nu eenmaal bij een lederen product. Voor overige producten geldt buiten de wettelijke garantie geen additionele garantie periode.
 3. Indien gebreken aan een product worden geconstateerd dient de klant deze per direct aan Boutique Trukado schriftelijk ([email protected]) kenbaar te maken met duidelijke omschrijving en bij voorkeur foto's.
 4. BoutiqueTrukado zal voor wat betreft gebreken aan producten die niet in de categorie Lederwaren vallen, per geval beoordelen welke oplossing redelijkerwijs mogelijk is.
 5. Bij Boutique Trukado ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Boutique Trukado binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
  Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Boutique Trukado. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
  Een klacht schort de verplichtingen van Boutique Trukado niet op, tenzij Boutique Trukado schriftelijk anders aangeeft.
  Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Boutique Trukado, zal Boutique Trukado naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.